Tillgång till din personliga data

Som kund har du rätt att få tillgång till de uppgifter vi har om dig, och du kan invända mot dessa enligt de relevanta bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Om du vill ha tillgång till de uppgifter vi har om dig fyller du i nedanstående formulär.

Där ger du också tillåtelse till Kimbrer AB att sammanställa all info som finns om dig för att kunna sända dig denna via e-post.

 

På rimlig begäran kommer vi att uppdatera, ändra eller radera uppgifter som vi har, med reservation för åtgärder som innebär lagbrott.