Gott nytt år.

Tillgång till din personliga data (GDPR)

Som kund har du rätt att få tillgång till de uppgifter vi har om dig, och du kan invända mot dessa enligt de relevanta bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Om du vill ha tillgång till de uppgifter vi har om dig fyller du i nedanstående formulär.

Där ger du också tillåtelse till Kimbrer AB att sammanställa all info som finns om dig för att kunna sända dig denna via e-post.

 

På rimlig begäran kommer vi att uppdatera, ändra eller radera uppgifter som vi har, med reservation för åtgärder som innebär lagbrott.